Urlop nad morzem

morze, jeziora, góry, Polska

Żarnowiec

23 lipiec 2013r.

ŻARNOWIEC to wieś leżąca 4 km na zachód od Krokowej, nad północno-wschod-nim krańcem Jeziora Żarnowieckiego. Niegdyś było to centrum posiadłości klasztoru cysterek. Konwikt ufundowany został przez księcia Subisława około roku 1215. Na skutek kolejnych nadań i darowizn do 1834 roku, gdy nastąpiła sekularyzacja (zlikwidowanie) klasztoru, władał on obszarem ponad 5000 ha. Dzięki położeniu na uboczu głównych szlaków komunikacyjnych, na granicy Rzeczypospolitej, klasztor i wieś uniknęły większych zniszczeń wojennych i do dzisiaj zachwycają swą oryginalnością. Potężna bryła kościoła pochodzi z XIII wieku. Do cennego wyposażenia zalicza się pochodzące z pierwszej połowy XV wieku figury Matki Boskiej z Dzieciątkiem oraz św. Katarzyny, główny ołtarz i liczne sprzęty z XVII i XVIII wieku. Do klasztoru (obecnie benedyktynek) prowadzą z kościoła drzwiczki pod chórem oraz wejście od stony cmentarza (przez wschodnie skrzydło klasztoru). Krużganki z ceglaną posadzką obiegają czworoboczny wirydarz (dziedziniec). W skarbcu poklasztornym zgromadzono wiele bezcennych dzieł sztuki, obecnie nie jest on jednak udostępniony turystom. Z dawnych zabudowań przyklasztornych zachował się prawie cały zespół folwarczny, oczywiście rozbudowany i przebudowany głównie w XIX wieku przez prywatnego wówczas właściciela. Warto zwrócić uwagę na dawny browar zakonny (dawny spichlerz), dwór kseni (także dziś należący do klasztoru) i przypuszczalnie XVIII-wieczną plebanię. LUBKOWO znajduje sie przy ^ wschodnim brzegu rozległego I Jeziora Żarnowieckiego, które administracyjnie należy do powiatu wejherowskiego, podobnie jak najważniejsza nad nim miejscowość turystyczna -Nadole. W Lubkowie od kilku lat działa pole namiotowe, kilka •pensjonatów oraz gminne kąpielisko. Od tej strony Jez. Żarnowieckie otaczają też wysokie morenowe wzgórza z najwyższym Kościót klasztorny w Żarnowcu w okolicy wzniesieniem (95 m n.p.m.), zwanym Zamkową Górą. Około dziesięciu wieków temu istniał tu jeden z ważniejszych grodów Pomorza Gdańskiego, doszczętnie spalony przez wojska Mieszka I po opanowaniu tych ziem w X wieku. Jeszcze w latach 60. XX wieku Zamkowa Góra stanowiła doskonałe miejsce widokowe, dziś jednak niepodzielnie panuje tu już las. WIERZCHUCINO leży przy północno-zachodnim krańcu Jeziora Żarnowieckiego. Wieś ta należała przed wojną do Niemiec. Mimo zmiany granic wielu wierzchu-cińskich Kaszubów to autochtoni, których rodziny żyją tu od wieków. Możliwe, iż to przyczyniło się do odnowienia starego cmentarza i pomnika mieszkańców wsi poległych w czasie I wojny światowej (1 km za wsią w kierunku Słuchowa). Przy wyjeździe ze wsi znajduje się niszczejący zbór ewangelicki z końca XIX wieku. Wierzchucino to wieś chłopska, jednak dawniej grunty na południe od miejscowości należały do folwarku. Pozostał po nim kompleks obiektów gospodarczych oraz wcale niemały dwór. Nie są to jedyne zabytkowe budowle w Wierzchucinie - warto zobaczyć także dawny młyn na Bychowskiej Strudze (w sezonie funkcjonuje tu restauracja), charakterystyczne drewniane niemieckie budynki celne przy wyjeździe ze wsi w stronę Żarnowca oraz kompleks sportowy z lat 30. Podobno tu przed olimpiadą w Berlinie w 1939 roku ćwiczyła część niemieckiej kadry pływaków (obecnie jest to fragment parku wiejskiego). PRUSEWO, położone 3 km na południowy zachód od Wierzchucina, w czasach PRL słynęło jako wzorcowa hodowla zarodowa krów mlecznych. To uchroniło tutejszy majątek przed dewastacją. Historia Prusewa sięga XIV wieku. Pierwsza wzmianka dotycząca Prusewa pochodzi z 1342 roku i dotyczy rozgraniczenia dóbr żar-nowickich cystersek. W 1376 roku Stanisław i Mikołaj z Łebcza przekazali Krzyżakom części tutejszego majątku w zamian za dobra połchowskie. Obszar ten został później nadany jakiemuś Mikołajowi i jego spadkobiercom. Wśród właścicieli Prusewa byli m.in. Krockowowie, rodzina Wittke i Przebendowscy. W 1835 roku dobra pruseckie zakupił Flkissbach, którego spadkobiercy zbudowali istniejący pałac, obiekty folwarczne i gospodarowali na Prusewie do 1945 roku. Pałac, gruntowie wyremontowany w ostatnich latach, jest dziś obiektem hotelowo-restauracyjnym działającym sezonowo pod nazwą „Sześć Dębów". Nowi właściciele przywrócili dawną świetność także 2-hektarowemu parkowi z bogatym starodrzewem. Dziedziniec przed pałacem zamykają budynki gospodarcze - stajnia, obora i potężny spichlerz. Na dachu tegoż spichlerza zachowała się chorągiewka wiatrowskazowa z inicjałami EF i datą 1926. Dawnym majątkiem rycerskim było także BRZYNO, położone 2 km na wschód od Prusewa. Zachował się tam niepozorny dworek z początku XX wieku.

ocena 4/5 (na podstawie 75 ocen)

wycieczki, nad morzem, przyroda, wakacje nad morzem, wczasy, wczasy nad morzem, Białogóra, zarowiec, Wierzchucino, Wypoczynek, Spacery, Pomorze, Kaszuby, Nadole