Urlop nad morzem

morze, jeziora, góry, Polska

Uzdrowiska Kołobrzeg i Połczyn Zdrój

22 wrzesień 2011r.

Są tu 2 miasta uzdrowiskowe: Kołobrzeg, i Połczyn-Zdrój. Rozwijają się one w oparciu o bogate zasoby solanek i borowin. Wiodącą rolę spełniają uzdrowiska państwowe, podległe Ministerstwu Zdrowia i Opieki Społecznej. Dysponują rozwiniętą, nowoczesna bazą zabiegową, doświadczonym zespołem lekarzy i pielęgniarek, ściśle współpracują z akademiami medycznymi i instytutami naukowymi. Prócz uzdrowisk państwowych istnieją sanatoria zakładów pracy, jak górnicze w Podczelu pod Kołobrzegiem i dziesiątki innych w Kołobrzegu. Lecznictwo uzdrowiskowe w Kołobrzegu ma długie tradycje. Zaczęło się ono od tego, że w 1802 r. radca celny z Poznania, odsiąd'ujqcy karę w kołobrzeskiej twierdzy tu odzyskał zdrowie, "zażywając trzysta kąpieli". Rok 1830 uważany jest za początek w dziejach kołobrzeskiego uzdrowiska. W czasie ostatniej wojny zostało ono doszczętnie zniszczone. Z odkryciem źródeł leczniczych w Połczynie-Zdroju wiąże się legenda, która mówi, że kupiec Marcin Kowal oglqdajqc nowe źródło umył chore oczy i przypadkowo zaburzył w wodzie obolałą nogę. W krótkim czasie wyzdrowiał, a wieść o leczniczym źródle rozeszła się po okolicy. Pierwsza wzmianka o leczniczych źródłach pochodzi z 1688 r., a w 1712 r. był tu już lekarz zdrojowy. Głównymi specjalnościami uzdrowiska w Kołobrzegu sś: leczenie chorób układu krążenia, dróg oddechowych, chorób zawodowych, układu nerwowego, cukrzycy i alergii. Natomiast w uzdrowisku w Połczynie-Zdroju leczy się choroby kobiece, reumatyczne, układu nerwowego i stany pourazowe. Wykorzystuje się tu borowiny i solanki, w tym źródła ciepłe, odkryte w latach sześćdziesiątych. W Ustce lecznictwo sanatoryjne rozpoczęto jesienią 1974 r. W całym niemal pasie wybrzeża znajdują się bogate zasoby borowin, a w niektórych miejscowościach także solanek. Dzięki temu przewiduje się w przyszłości budowę zakładów przyrodoleczniczych w większych miejscowościach letniskowych, jak Ustka, Mielno, Rowy. Byłoby to równoznaczne z przedłużeniem sezonu na wybrzeżu do dwunastu miesięcy.

ocena 3,9/5 (na podstawie 82 ocen)

Twoje miejsce na letni wypoczynek na morzem w Polsce.
uzdrowiska, Atrakcje, Kołobrzeg, Połczyn Zdrój