Urlop nad morzem

morze, jeziora, góry, Polska

Katedra w Kwidzynie

11 czerwiec 2012r.

Najstarszą częścią katedry jest prezbiterium, wzniesione w pocz. XIV w. Dalszą budowę rozpoczęto po 1345 r. i zakończono ok. 1360 r. Prezbiterium podzielone jest na dwie kondygnacje. W dolnej znajduje się głównie neogotyckie wyposażenie. W górnej zachował się późnogotycki, częściowo zrekonstruowany tron biskupi z pocz. XVI w., zabytkowe p ł y-ty nagrobne w ścianie, barakowy ołtarz oraz przemalowane nieudolnie podczas konserwacji w 1862—64 r. podobizny biskupów i 3 w. mistrzów z ok. 11500 r. Podobnie zniekształcona została gotycka polichromia na ścianach naw, pochodząca z XIV w. W nawach zachowały się płyty nagrobne gotyckie i późniejsze, epitafia, gotycki ołtarz itp. Bogate wyposażenie posiada barokowa kaplica Groebenów, wzniesiona w 1705 r. Niezwykle cennym zabytkiem świątyni jest mozaika z 1380 r. nad południowym przedsionkiem kościoła. Przedsionek ten dobudowano w XVI w. wykorzystując materiał z dawnego zameczku biskupiego. Od zewnątrz katedra przypomina (dzięki silnemu oszkarpowaniu, strzelnicom, zębatym blankom wieżyczek oraz monumentalnej, zwieńczonej blankami dzwonnicy) fortecę. Od strony zach. przytyka do katedry ogromny zamek pomezańskiej kapituły, wzniesiony w 1 poł. XIV w. Zamek miał kształt czworoboku o wymiarach 50 X 43 m. Na jego narożach wznoszą się kwadratowe wieże. Przytykająca do pd.-wsch. naroża wieża dzwonna, pełniła rolę strażnicy. Wejście do zamku znajduje się po pn. jego stronie. Prowadzi ono na niewielki dziedziniec ujęty dziś jedynie dwoma skrzydłami, gdyż dwa pozostałe — południowe i wschodnie rozebrały władze pruskie pod koniec XVIII w. dla uzyskania cegły. Niezwykłe wrażenie wywołuje biegnący od masywu zamkowego w dolinę nadwiślańską kryty, położony na pięciu monumentalnych arkadach i zakończony gdaniskiem ganek. Podobny, lecz znacznie mniejszy i zakończony wieżą studzienną, znajduje się po pn. stronie zamku. W przebudowanym i tylko częściowo zrekonstruowanym wnętrzu zamku mieści się muzeum z wystawami: archeologiczną, ukazującą najdawniejszą przeszłość ziemi kwidzyńskiej, etnograficzną ze zbiorami sztuki ludowej i kultury materialnej z terenu Dolnego Powiśla, historyczną obrazującą walkę o utrzymanie polskości ziemi kwidzyńskiej i sztumskiej. Z dawnych murów obronnych oraz fos otaczających średniowieczne miasto pozostały jedynie fragmenty na jego pd. i zach. stronie. Idąc od ruiny ratusza w kierunku pd. dochodzi się do krawędzi oszkarpowanego zbocza. W dole biegnie ulica ku położonemu nad rzeczką Liwą przedmieściu Mareza. Za zagłębieniem, w odległości ok. 100 m widać wzniesienie o nazwie "Stary Zameczek". Jest to stromo opadający ku nizinie cypel wysoczyzny. Tam właśnie w 1233 r. wybudowali Krzyżacy przeniesioną z wyspy forteczkę. Na jej miejscu powstał następnie murowany zamek, przekazany biskupowi pomezańskiemu, a rozebrany w XVI w. Jego fundamenty i piwnice dochowały się do XIX w. Obecnie nie pozostał po nich żaden ślad. Na pn. od dawnego przedzamcza wznosi się duży gmach, wykorzystywany po przeprowadzonej przed kilku laty odbudowie przez jedną ze szkół zawodowych. Mieściła się w nim niegdyś siedziba regencji utworzonej za czasów pruskich. Budynek pochodzi z 1758 r. i był rozbudowywany w 1775 a następnie w 1802 r. Z tego czasu pochodzi fryz nad wejściem z alegorycznymi figurami. Sprzed gmachu powrót na ul. Braterstwa Narodów, przy której idąc w kierunku pn. hotel i okazały Dom Dziecka (naprzeciw poczty). Z kolei zwraca uwagę gmach Liceum Pedagogicznego leżący przy ul. Warszawskiej. Przy ulicy tej znajduje się kilka ładnych budynków, m. in. siedziba Prez. Pow. Rady Narodowej. Przy ul. Konarskiego wznosi się obszerny gmach Gimnazjum Polskiego z 1937 r., obecnie mieści się w nim liceum ogólnokształcące. Ze strony niemieckiej robiono wszystko, by nie dopuścić do powstania szkoły. Kilkakrotnie bojówki rozpędzały robotników -lub wręcz wywożono ich z Kwidzyna do innych miejscowości pod pretekstem pilnych robót. Mimo tych przeszkód i represji gmach stanął w dniu 1.IV.1937 r. Otwarcie szkoły nastąpiło 10.XI. tego roku. Zapisało się do niej 80 uczniów. Od tej chwili rozpoczęły się szykany i napady na szkołę, obrzucanie gmachu kamieniami, podkładanie petard pod drzwi, a nawet strzały do młodzieży. Wreszcie 25.VIII.1939 r. oddziały SS i SA otoczyły budynek, wypędziły z klas młodzież i nauczycieli, wywiozły ich początkowo do miejscowości Tapiau za Królewcem, a później do obozów koncentracyjnych. Większość personelu nie powróciła już stamtąd. LEGENDA DO PLANU KWIDZYNA 1. Dawna siedziba Międzynarodowej Komisji Plebiscytowej 2. Domki klasycystyczne 3. Hotel 4. Katedra 5. Muzeum (dawny zamek kapituły pomezańskiej) 6. Fragment wieży gotyckiego ratusza 7. Zabytkowy dawny szpitalik 8. Zabytkowe magazyny 9. Kościół neoromański Sw. Jerzego

ocena 3,9/5 (na podstawie 82 ocen)

Kwidzyn, nad morzem, turystyka, wakacje