Urlop nad morzem

morze, jeziora, góry, Polska

Kąpielisko morskie nad brzegiem Bałtyku

13 wrzesień 2011r.

Nazwa Międzyzdrojów- wskazuje na ich położenie geograficzne. Zostały one założone pomiędzy dwoma zdrojami (tak kiedyś, w czasach słowiańskich określano zbiorniki wodne); jeden z nich to położony na północ od osady — Bałtyk, drugi, przylegający od południa — Zalew Szczeciński i jego rozlewiska. Międzyzdroje znajdują się przy północnym brzegu wyspy Wolin. Jest to jedna z 40 naszych wysp znajdujących się u ujścia Odry do Bałtyku. Wśród tych wysp Wolin jest największy i posiada 245 km2 powierzchni. Większą powierzchnię ma tylko Uznam (położony bardziej ku zachodowi), który należy do Polski tylko w 1/10 swej powierzchni. Inne wysepki są niewielkich rozmiarów; rozłożyły się głównie nad Świną i prawie wszystkie są niezamieszkałe. Wolin powstał w wyniku działania ostatniego lą-dolodu skandynawskiego. Gdy przed kilkunastu tysiącami lat lodowiec ustąpił, pozostawił wyspę Wolin. Miała ona wówczas inny kształt, niż obecnie; istniało tylko jej środkowe, dyluwialne jądro (geologicznie starsze). Później, na przestrzeni tysięcy lat — w wyniku działania prądów i wiatrów morskich, narastały mierzeje. Wyspa rozrastała się głównie w kierunku wschód-zachód, a zmniejszyła w pasie południkowym, na skutek podmywania od północy i od południa przez fale Bałtyku. W miejscu, w którym dyluwialne jądro wyspy łączy się zachodnią aluwialną (geologicznie młodszą) mierzeją, znajdują się Międzyzdroje. Są one jakoby na pograniczu dwu obszarów geologicznych, co przyczynia się do urozmaicenia krajobrazu. Na zachód od miasta ciągnie się długi na około 15 km — sięgający aż po Świnoujście — piaszczysty półwysep. Jego północny brzeg to olbrzymia plaża, jedna z najpiękniejszych nad Bałtykiem, o którą silnie uderzają morskie fale. Natomiast na wschód od miasta znajdują się najwyższe partie wyspy o wysokości do 115 m npm.; można tu podziwiać — w rejonie góry Gosań — najwyższy, klifowy brzeg polskiego Bałtyku sięgający blisko 100 m. Zarówno w kierunku wschodnim, jak i zachodnim rozciągają się potężne wolińskie lasy. Poważne ich partie mają charakter pierwotny, nie zniszczony działaniem człowieka. Lasy z licznymi rezerwatami i pomnikami przyrody — to również jeden z walorów turystycznych Międzyzdrojów. Wreszcie na południe od miasta — w niewielkiej odległości od centrum — turysta znajdzie rozlewiska Zalewu Szczecińskiego, krainę wysp morskich; jedyny tego typu krajobraz na polskim wybrzeżu. Tu także panuje pierwotna przyroda. Wyspy stale powiększają swoją powierzchnię na skutek osadzania się odrzańskiego mułu i morskiego piasku (podczas tzw. cofki występującej przy północnych wiatrach). Tutaj turysta, geograf lub przyrodnik spotka wiele rzadkich zjawisk gdzie indziej nie występujących, mnóstwo gatunków ptaków łąkowych, błotnych i morskich. Walory krajobrazowe oraz dobre zagospodarowanie turystyczne tych obszarów sprawiły, iż należą one do najchętniej odwiedzanych miejsc w Polsce. Międzyzdroje są punktem wyjściowym umożliwiającym zwiedzanie zarówno najbliższej okolicy, jak i całej wyspy oraz pobliskiej ziemi kamieńskiej i największego polskiego portu morskiego — Szczecina.

ocena 3,9/5 (na podstawie 82 ocen)

miejscowości nad morzem, wakacje nad morzem, wczasy, wczasy nad morzem, nad morzem, kurorty